KAYIT Giriş İndir
 

M2M Yaratıklar

Tek Boynuzlu At

unikornis Tek Boynuzlu At saflığın, zarafet ve ihtişamın sembolüdür, rengi beyazdır. Boynuzu aynı zamanda silahıdır. İnanışa göre şifa gücü vardır.Bu baynuz ile oluşan toz bir çok zehri nötralize edebilir. Bir çok efsanede aslanın değil Tek Boynuzlu Atın hayvanlar kralı olduğunu söylemektedir. Tek Boynuzlu Atlar imparatorluktan uzak bir dünyada, barışçıl bir milliyette, hızı diğer hayvanlardan daha fazla olan bir yerde yaşarlar. İmperyal imparatorluk sakinleri Tek Boynuzlu Atın boynuzunda ki gücün farkına varınca Tek Boynuzlu At aramaya ve avlamaya başladılar. Dünya güvenli olmadığı için gök yüzüne yerleşmeye karar verdiler. Herkesin bildiği takım yıldızları bu sayede oluştu;örneğin Tek Boynuzlu At Takımyıldızı! Tek Boynuzlu Atlar tek bir şekilde tekrar dünyaya çağrılabilir. Karanlık İmparatorluğun yükselişi ile.

Cehennem Atı

pokollo Bir inanışa göre Tek Boynuzlu Atların bataklıkta yaşayan siyah kardeşleri vardı.Bu yer M2M dünyasında yer alır. Çünkü onlar normal yaşam tarzından saklanıyor.M2M sakinleri Tek Boynuzlu At hakkında daha az bilgiye sahip olduğu zamanlardı. Bir gün ışık karanlık gücün üzerine doğdu. On one day, light was thrown on the dark power which hides in the Black Unicorn’s horn so the Reaper God ordered a part of his army to find the Black Unicorn. He was hunting for the White Unicorn meanwhile. The White Unicorn has realized the Reaper God’s newest plan so he cautioned its brother. The Black Unicorn, that nobody could find its mate through it, went to a hot, dreary place. Because of its abilites, it was able to tolerate those extremes which exist here. It spent long time here, its body adapted to the conditions. During this time, the Reaper God’s henchmen were searching for it and they found it despite of every efforts. During its escape and fight against the soldiers, the horse has got several injuries: its tail, mane and eyes have injured so its look became hellish even more. The Reaper God seized its horn to get the demonic power within and closed its spirit into a scroll. The horse was able to save its skill only which ensures higher speed for it. So the Hell Horse was born, the Black Unicorn’s current form!

Raptor

raptor Kayıp imparatorluğun odunsu ve bataklık yerlerinde, garip yaratıklar saklanır. Sivri dişlere ve zehirli iğnelere sahip olan bu yaratıklar M2M Dünyası için fazla tehlikelidir. Fakat cesur kahramanlar bu eski ve korkunç yaratıklarla savaşmaktan asla kaçınmazlar. Bu cesur kahramanlar ile savaşa giren yaratıklar, Raptorlar! Eğer Kayıp İmparatorluğa gidiş yolu bulursanız giderken çok dikkatli olun.Tüm çalılıkların arkasında sizi bir tehlike bekler!

raptor2 Zentia Tarihçileri, Kayıp İmparatorluğun odunsu yerlerinde yaşayan insanlar yağmalamak ve zarar vermek için yaratık olarak kana susamış Raptorları kullandıklarını söylerler. Bu süre içinde eğer birisi bu yerlerden kaçıp giderse sadece ciddi yaralanmalar alarak kurtulabilir bu kaçıştan. Yağmacılar onun her şeyini alır. Wu Zhein ortaya çıktığında, yağmacılar kaçmaya başladı ve bir kaç Raptor’ı arkalarında bıraktılar. O alanda çoğalarak orayı korumaya başladılar. Zentia tarihçilerinin gözü Kayıp İmparatorluğun üzerindeydi. Raportların neden bu kadar agresif yaratık olduklarını araştırmaya başladılar. Ve sonunda sırlarını çözdüler.Ama bunu kimseye anlatmak niyetinde değiller. Bir kaç lanetli Raptorı hapsettiler ve yüksek fiyata satmaya başladılar.

Ejder Kertenkeleler

sarkanygyik En başından itibaren, iyi ve kötü savaşı vardı. Bu M2M dünyasında da geçerliydi. Aydınlık ve karanlık,iyilik ve kötülük, yardım severlik ve saldırganlık, şifa ve şeytani güç… Binlerce yıldır devam eden; AYDINLIK ve KARANLIK GÜÇLERİN SAVAŞI! Bu savaşı başlatanların torunları hala hayatta! Kavga sırasında, onları tanı ve seçimini yap! Görevini tamamladıktan sonra onlara katılabilirsin! Dikkatli ve temkinli ol! Tarafınızı seçtikten sonra değiştiremezsiniz! Seçimin büyülü dünyada ki rolünü tanımlayacak! Kararını vermeden önce düşün. Bir efsaneye göre, geçmişte kertenkeleler ulusu karanlık büyülere karşı kendilerini korumaları mümkün değildi ub yüzden insanlara katıldılar. Bir sürü kertenkele Karanlık Güçlere hizmet ediyordu, diğer kertenkeleler de Aydınlık Savaşçılarına katıldı. Büyük Rahipler emirlerinde ki kertenkeleleri değiştirdiler ve büyüleri ile savaşlarda büyük ve hızlı bineklere dönüştürdüler. Eğer verilen emirleri yerine getirir ve görevleri tamamlarsan Rahipler seni kertenkele ile ödüllendirir. Kertenkele çağırmak için Yüksek Rahiplerinin asasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Asayı zorlu savaşlardan ve iyi fiyata edinebilirsiniz. Görevi tamamlayın, Asayı toplayın ve Antik Kertenkeleleri çağırın!

Günümüzde Yüksek Rahipler kertenkelelerin zırhlarını büyüleri ile artırılabilir. Eğer bunu yapmak istiyorsanız daha fazla Asaya ihtiyacınız var.Pes etmeyin! Asa arayın ve mistik güce sahip zırhı alın!

sarkanygyik2 Karanlık Güçlere katılın, güçlü karanlık kertenkeleyi sürmeye başlayın yada Aydınlık Savaşçılarına katılın ve ihtişamlı kertenkele ile savaşlara katılın!

Grifon

griff Grifonun üst vücudu şahin alt vücudu ise aslandır.Onun görünüşü ve iç özellikleri bu ikiliği gösterir. Bildiğimiz gibi kartal herşeyi anlıyor ve zekası ile karakterizedir insanlık için dünyada güç simgesidir. Aslan gücü, cesaret, heybet ve koruyucu gücü kişiselleştirilmiş. “Daha önce böyle bir yaratık türü görmedim. Bu inanılmaz!” /Thekli, Biyolojist/

griff2 Bir orman yangını gibi M2M dünyasının sakinleri arasında haber yayıldı. Herkes Grifonlar ile gerçekten mükemmel bağlar olduğunu hızla fark etti çünkü onların yararlı nitelikleri ve görkemli görünümü vardı. Kahramanlar bunu elde etmek istedi.Günümüzde şehirde ve savaş arenalarında Grifon kullanarak savaşan bir çok kahramana rastlanabilir.

Kaya Panterleri

parduc İmparatorluk zamanında bir Dağ Panter olarak bilinirlerdi , bugünkü günde, asılları artık orijinal haliyle mevcut değil. Savaş, antik kent ve Zentia ve Wu Zhein’in ordusunun kaderini belirledi. Kedi gibi hayvanların büyük dişleri ve uzun pençeleri Wu Zhein’ın grubunu çok sık zarara uğratıyorlardı. Bu korkunç hayvanların haberi Wu Zhein’ın lorduna ulaştı. Lord hayvanların verdiği zararın ve antik kenti yavaşlattığının farkındaydı. He charged his confidant and loyal servant, the famous Thebun Lanue Witch with charming the Mountain Panthers’ colony. His plan was successful, the dark magic had the desired effect, the Panthers behad as a obedient cattle and followed the Wu Zhein soldiers. The evil army have reached quickly the ancient city so they have time to set a trap. The Lord was waiting the Zentia army, which consisted of 1000 people, with 30 times bigger numerical superiority. The fight started, charmed Mountain Panthers lined up next to the Wu Zhein soldiers. They fought against the imperial Zentias like ferocious beasts. The Zentia warriors with mystic power started to overpower the enemy slowly, in spite of the numerical superiority. The Lord saw his men’s destruction so gave an order to his Witch: ‘Poison cloud, to everyone without exception!’ Some green fog engulfed the location of the battle and the ancient city. More than tenthousands of Wu Zhein soldiers and more than hundreds of Zentia warrior dropped dead suddenly, all of them were lying lifeless. Mountain Panthers which took part on the battle turned to stone partially, on their skin rocks appeared. This was a magic to another magic which crosses creature with the component of nature. The Lord and Thebun Lanue have won the battle, but everybody died from their army. The Zentias become heroes, showing example to the future generations.

parduc2 The Mountain Panthers survived due to duoble magic, but his nature was not the same like before. They became Rock Panthers. Their heart will be closed into their stone body forever. They only serve the one with the caller. Get the Rock Panther if you would like to have a loyal, strong and brave companion!

Yırtıcı Kuş

gyilokmadar Uzun zaman önce şu anki birleşik imparatorluk efsanelere göre kayıp bir dünya oldu. Bu dünyanın adı Kayıp İmparatorluk oldu.Onun farklı doğal kaynakları ve eşsiz meyveleri İmparator’un ilgisini çekti. Pek çok sefer düzenledi.Bu seferler en güzel başarılar ile ve madalyalar ile sonuçlandı. Bu tehlikeli seferler esnasında büyük, kaslı kuş-benzeri yaratık keşfedildi. Bu yaratık renkli tüylere sahip, fakat çok agresif. Onu yakalama girişimleri sırasında yaratık birçok imparatorluk askerini öldürdü. Çünkü onun doğasında olan bu ve adı: Yırtıcı Kuş. Kuşu yakalama savaşı kraliyet sarayında popüler bir oyun haline geldi. Genç bir avcı kuşlardan birini katletti.İşte o zaman büyük bir adam oldu. Kuş ise kraliyet mahkemesinde tutuldu, çünkü kuşların soyu tükenmek üzereydi. Bu yüzden İmparator yumurtalarının saklanmasını istedi. The Predatory Bird totally disappeared from the forests of the Lost Empire, but in the same time the royal court started to domesticate it. It was forbidden to smuggle these birds out of the castle and sell them. This acts penality was death. After the end of the empire, the birds become forgotten. Adventurers discovered a ruinous pagoda, where these birds still live freely even in present days.

Drakman Horse

drakmanlo There was an empire which was the last shelter of all the goodness in the past. Its name is Zowar. There are four strongholds in the four corners of the empire with enormous towers which protect the inhabitants of this place. The empire is always attacked by demonic hordes which have plundered Zowar for a long time. Spirit balls converged the gates of the castles with the help of good spirits within. Their magic power was far-famed. Drakman Commander protected the southern tower of Zowar, all of the empire was under his protection. The four castles have been in trouble for a long time, because the enemy always captured their messengers so they could not communicate. They pinned up the messengers’ bodies on the wall of the castles to show what fate are waiting to these people who do not surrender them. Drakman knew he has to solve this problem so he called his priests, soldiers and mages together. They decided: they need a mount which can run with lightning speed to the end. Lots of noble horses came before Drakman but neither one was perfect.
On a beautiful day, Drakman saw a muddy draft during his patrol. An old man was plowing with it, the horse beared the work well. Drakman decided, he bought the animal for a good price. He brought the horse into his castle immediately and gave him abundant feed. The animal became more beautiful day to day and became Drakman’s loyal mount. It was the elect, now the mages’ task came on. Zowar was popular for its mages. On one night, the mages brought the horse into their temple and locked theirself. All night, there were terrible animal and human sound, screams and roars, everybody could hear it. In the morning, they opened the gate of the temple, five mages appeared with a magical horse. The horse was bigger than ever, glaring light spilled from its eyes and nostril, blue sparks sparkled under its hoofs. The magic was succeed, Drakman was pleased, only the trial remained. On midday, a messenger mounted the horse, the castle gate was opened and the gallop started. The end was the northern castle of Zowar. This way lasts for two days basically. The special horse’s news spread soon, all the empire was waiting uptightly if the horse and the messenger come back succesfully. The mission was completed. The messenger said the horse is rapid, resists the attacks hard and protects his owner. Drakman knew what have to do: he collected the simplest draft horses from the empire and the mages charmed them. At nights, strange noise came from the temples. So Drakman’s magical horses were born.

Somar

somar A long time ago, a new species was born in the depths of the Ancient Forest. The Ancient Forest always was a mystical place. The clans used it as a trade route but it was forbidden to stop here. It was forbidden because bloodthirsty Dryads lived here who captured the caravans. Inspite of it, the clans did not change their route because the evasion cost too much so the Dryads found out another idea and used their own ancestors’ magic power to scare the intruders away. They called their ancestors’ spirit to help and revived Somars, the beasts of Ancient Forest. Somars were large cat-likes with short limbs, big incisors and tawny fur. They were attacking the travelers in the forest constantly. They had a fatal method: they were following the caravans first, then are waiting for the appropriate time and place, finally attacked in a group. It was a bloody fight and a really gruesome death. The people who survived these attacks miraculously gave the news to another. The Dryads reached their aim, the caravans disappeared from the forest shortly, silence and peach dominated over the landscape again. After this Somars returned to his ancient owners

Dralgor Horse

dralgor Halloween’s breeze has reached the M2M world too. Ghosts, witches, suspicious figures which are more frightening than the others and pumpkins have swarmed the main cities of the empires and the neutral places. Dicana, the travelling witch has warned everybody that the Headless Horseman approaches and prepares for carnage in the M2M world. The Headless Horseman as his name shows rides mostly on his legendary steed, Dralgor! Because of Dralgor’s mystic nature, lots of people would you like to get it but only few warrior have this horse!

Rudolph, the reindeer

rudolf The story of Rudolph, the reindeer is a bit sad, it was full of scorns because of his red illuminating nose. So he has lived from his early age in the secondary fold. All specimen which were perfect both physically and mentally were in the primary fold. His fate changed when Santa Claus has decided that he will visit the M2M world. The weather wasn’t easy on Santa at his departure. Heavy snowfall and thick mist everywhere. With the help of the elves, the reindeers left the primary fold. Dasher, Dancer, Prancer and Vixen, the four majestic male was mounted before Santa’s sleigh. After the first few meters Santa realized, that it’s nearly impossible to control the sledge in this weather. While he was thinking on a solution, he noticed a dim red light in the distance. The light was coming from the secondary fold. When he entered into the fold, he noticed Rudolph and his shining nose. He mounted Rudolph too before his sledge, and even before the other reindeers, who where shocked from the sight. The sledge departured slowly with his heavy cargo, and started its travel into the M2M world. Rudolph was the leader, he was the one who showed the peace, he was able to finally show himself. The other reindeers almost was not able to keep the peace. With the crossing of the M2M world’s border, a new rough land filled with mountains greeted them. The land’s name was Fog Mountain. While they were traveling deeper amidst the mountains, Rudolph felt that they were followed. The reindeers are clever animals with keen instincts. He worried, that something will happen soon. The evening was near, the visibility decreased, but the destination was still far away. The heavy snowfall, thick mist and the falling night made Santa’s travel more and more difficult. Rudolph was very happy, because Santa entrusted him with a very important task. He was the one to lead Santas sleigh. He was galopping happily above the desolate land, when he noticed a dark shade next to him. He turned, but suddenly he felt a hit on his head, and everything darkened and disappeared. Dawn was breaking. Rudolph’s lying body was engulfed by the snow. The cold awoke him. He felt cold, his head hurt and he was dizzy. He stood up. The sight was terryfing. The sleigh was in pieces, his comrades and Santa has disappeared. And where are the presents? He collected all of his remained strength, and started walking to the original destination’s direction. After a short while, he noticed a lot of smoking chimneys. He knew, he’s heading to the right direction. When he arrived into the city, he fell on his knees. The townspeople hurried to help him. They brought warm blanket, food, water, and threated the wound on his head. After a few days, Rudolph’s strength returned. The townspeople told him, Santa and his Elves, who arrived to rescue him are in the city too, and what really happened. To show his gratitude, Rudolph allows the townspeople to ride him. He’s enjoying his freedom and awaiting the further details about the villanious act.

Ganda

ganda At the fall of the Araconurian empire, when the king was not able to save his beloved queen from the Naga transformation is the beginning of Ganda’s tale. The undead queen who transformed into Naga left his husband and the palace, and travelled to the outer regions of the empire. For all what happened King Irdael blamed the DenMor priests, because they promised that the queen will return normally. The resurrection didn’t happened that way they promised. In his rage, Irdael started a crusade against the DenMor religion. They captured and executed many priests, burned down temples, and meanwhile they searched for the high priests. In this crusade participated the king’s elite soldiers, the Gandas. They used to accomplish the covert missions, not the royal army. DenMor’s high priest knew about the approaching danger, and casted a wicked a curse on the approaching king and his men. Because of the curse, the king transformed into a raging creature with a bull’s body, his men transformed into enraged rhinos. Their human mind become forgotten, they become mindless beast who walked the path of destruction. The Minotaur King left the palace, and on the outher regions of the empire built a castle with the labour of his grotesque animal-like servants. In the new palace, the Gandas were not human beings anymore, they spent their days like mounts, and when the king ordered them, they marched into battle without fear.

Advent Sheep

adventibirka The Sheep’s story started at the time of the heaven war. The good angels’ huge army had just prepared to the last attack against the fallen angels, when the dark powers casted an annihilating firestorm upon them. Because of the fire, the most of the angels were blinded and they could not perform their task. They got a new task on the Earth: they have to encourage the weak and help to the mankind. These angels could not use human form so they searched a lenient animal by which they could communicate with the people. They decided on the sheep. They chose those sheeps mainly which has a cowbell on their neck because they could notice together faster by hearing.

 
3Pay Mikro Ödeme